Odvetniki Kitajske. Vsi Kitajski odvetniki online.


Pravo ljudske Republike Kitajske, na Odvetniki


Seji Stalnega Odbora Osmega Nacionalni ljudski Kongres

Pravo ljudske Republike Kitajske, na Odvetniki, spremenjen in sprejet na

Seji Stalnega Odbora za Desetino Nacionalni ljudski Kongres ljudske Republike Kitajske na oktober, se razglasi in se začele veljati od. (Sprejet na.

Maja, spremeni v skladu s Sklepom o Spremembi Pravo ljudske Republike Kitajske Odvetnikov, ki jih je Stalni Odbor Deveti Nacionalni ljudski Kongres je na svoji. decembra, in revidirane na. Seji Stalnega Odbora Deseti Nacionalni ljudski Kongres na oktober) Člen one Ta Zakon sprejet, da bi izboljšali sistem, ki urejajo odvetniki, poenotiti prakso odvetnikov, da se zagotovi, da odvetniki prakse, v skladu z zakonom, in da bi odvetniki, da igrajo svojo vlogo v razvoju socialistične pravni sistem. Člen dveh Za namene tega Zakona, odvetnik pomeni, strokovnjaka, ki je pridobil odvetniški praksi potrdilo v skladu z zakonom, in je pooblaščen ali imenovani da dajejo strankam pravne storitve. Odvetnik mora zavarovati zakonite pravice in interese strank, zagotoviti pravilno izvajanje zakonodaje, ter varovati poštenost in pravičnost v družbi.