Odvetniki Kitajske. Vsi Kitajski odvetniki online.


Kitajska: Sodišče odredi, da se"Hlajenje-Navzdol"Obdobje je v Postopku za Razvezo zakonske zveze - Svetovni Pravni Zaslon


(Apr.) Tam so v resnici drugi pilot sodišča, ki so bili naročanje divorcing pari za"cool down"za obdobje od enega meseca do šestih mesecev Na Kitajskem, ločitev ni potrebno v primerih sporazumno razvezo zakonske zveze, kjer se dve stranki ne sporih za vzdrževanje otroka in premoženja dispozicije. So za razvezo zakonske zveze, lahko vloži prijavo pri registraciji zakonske zveze uradov v civilne zadeve, službe lokalnih oblasti, po ljudske republike kitajske Zveze Prava (Zakonska zveza Pravo ljudske Republike Kitajske (objavljena na September, kakor je bila spremenjena o Apr.) art, Nacionalni ljudski Kongres ljudske Republike Kitajske spletne strani.) Ločitev lahko služijo kot na tleh katero sodišče razglasi za razvezo zakonske zveze v razvezo zakonske zveze tožbe, vložene za eno stranko, če druga stranka ne soglašaV okviru Zveze Zakona, mora sodišče izvajanje mediacije v razveznih tožb, razvezo zakonske zveze in se odobri le, če je mediacija ne uspe in"medsebojno naklonjenost, ki je popolnoma porušili."(Id. umetnost.) Zakonske zveze Zakon, kot je bil spremenjen v letu, določa razloge, na podlagi katerih sodišče lahko odobri razvezo zakonske zveze, ko mediacija ne uspe, tudi v primeru, ko ena stranka, vključena v bigamija, cohabits z drugo osebo, se zavezuje, nasilja ali maltreats ali zapusti drugi družinski člani, in kjer se dve stranki sta ločeni za dve leti ali več,"za pomanjkanje medsebojne naklonjenosti."(Id.).